Leczenie ran - rany przewlekłe

Rany przewlekłe goją się powoli i stosowanie interaktywnych opatrunków w znaczący sposób poprawia i przyspiesza ich gojenie. Działanie nowoczesnych opatrunków związane jest z utrzymaniem w ranie wilgotnego i lekko kwaśnego środowiska,stałej temperatury, ochroną rany przed zakażeniem. Ponadto opatrunki te wykazują działanie hipoalergiczne, wchłaniają wydzielinę z rany. Opatrunki dobiera się indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od rodzaju rany. Aktywnie wspomagają proces leczenia przez oczyszczanie rany, tworzą wilgotne środowisko sprzyjające gojeniu. Muszą być odpowiednio chłonne, przepuszczać gazy gromadzące się w ranie, nie podrażniać, nie uczulać, reagować pozytywnie w zetknięciu z innymi substancjami stosowanymi w miejscowym leczeniu ran. Mają być także przyjazne dla rany, czyli nie uszkadzać odnawiających się tkanek podczas zdejmowania opatrunku. Miejscowe leczenie ran przewlekłych to leczenie etapowe, a opatrunek i regularna jego zmiana przez wykwalifikowany personel stanowi kluczową rolę w prawidłowym leczeniu ran przewlekłych. Rany przewlekłe ciągle stanowią istotny problem społeczny i ekonomiczny. 

Z powodu ran przewlekłych cierpi około 2% populacji. Mianem ran przewlekłych określa się rany, których pomimo prawidłowego leczenia nie udaje się zagoić w ciągu 8 tygodni. W większości przypadków pacjenci z ranami przewlekłymi leczeni są nieskutecznie. Uciążliwe objawy towarzyszące i ewentualne powikłania występujące podczas gojenia się rany bywają przyczyną pogorszenia stanu psychicznego chorego i osłabienia motywacji do powrotu do zdrowia.

Holistyczne podejście w leczeniu ran powinno uwzględniać ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta, obszaru lokalizacji rany, łożyska rany, etapu gojenia i wreszcie symptomów towarzyszących. 

Każda rana przewlekła powinna być najpierw zdiagnozowana, a następnie powinno być zastosowane leczenie przyczynowe z miejscowym stosowaniem nowoczesnych opatrunków zgodnie ze strategią TIME. Koncepcja TIME polega na: usuwanie tkanek martwiczych, kontrola infekcji i zapalenia, utrzymywanie wilgotności rany, stymulacja naskórkowania.


Świadczę usługi w okolicy miast Rzeszowa i Ropczyc do 30 km z dojazdem do domu chorego.   

Porady i zakres planowanej terapii udzielam gratisowo.


HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS