Leczenie ozonem - opis

Wstęp:

IMG 0844Ozon jest naturalnym składnikiem atmosfery. Powstaje w stratosferze, na wysokości około 30 km, jako wynik działania promieni ultrafioletowych na tlen.

Jest on gazem bezbarwnym, o ostrym przenikliwym zapachu, bardzo dobrze rozpuszczającym się w wodzie (ok. 50% bardziej niż tlen). Jego wysoka
rozpuszczalność, spowodowana dwubiegunowością cząsteczki, zapewnia mu bardzo łatwą dyfuzję do tkanek.

Nie można więc wytwarzać ozonu na zapas, gdyż jest nie trwały. Do celów medycznych musi być produkowany na bieżąco.

Ozon jest doskonałym dezynfektantem i odświeżaczem powietrza, zabija różne mikroorganizmy - bakterie, wirusy, zarodniki, pleśnie….

Ozon eliminuje: zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego, niszcząc lotne cząsteczki, które przenoszą zapachy (niszczy je, a nie maskuje), - dym papierosowy, zapach moczu, kału i wymiocin, zapach zwierząt domowych, zapach świeżej farby, zapach spalenizny.

Dezaktywuje on mikroorganizmy nie pozostawiając żadnych produktów ubocznych lub

substancji cząstkowych. Nie powoduje zjawiska oporności.

W dużym stężeniu jest gazem toksycznym .

Skutki zastosowania ozonu w leczeniu ludzi

13 fizjologicznych skutków stosowania terapii ozonem (raport sporządzony przez Dr Franka Shallenberger):

1. Ozon pobudza produkcję krwinek białych, które osłaniają ciało przed wirusami, bakteriami, grzybicami i rakiem. Pozbawione tlenu komórki źle funkcjonują, nie są w stanie eliminować "najeźdźców" atakujących zdrowe komórki co skutkuje w reakcje alergiczne. Ozon znacznie podnosi poziomy tlenowe we krwi na długo po zażyciu terapii ozonowej; w efekcie, alergie znikają , organizm staje się odczulony.

2. Poziomy interferonu znacznie są zwiększone. Interferony są kulistymi białkami. Interferony organizują każdy aspekt systemu odpornościowego. Jeśli interferony są wytworzone przez komórki zakażone wirusem to wtedy te interferony ostrzegają przyległe, zdrowe komórki o prawdopodobieństwie zakażenia. Innymi słowy, hamują one wirusową replikację. Inne interferony są produkowane w mięśniach, tkance łącznej i przez krwinki białe. Poziomy interferonu gammy mogą być podniesione 400-900% przez ozon. Ten interferon jest zaangażowany w kontrole komórek, które pochłaniają i zabijają patogeny i anormalne komórki. Interferony zostały zatwierdzone przez FDA przy leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby B i C, Brodawki Płciowej wywołanej wirusem HPV- Human Papillomavirus, Białaczki włochatokomórkowej - Hairy-cell Leukemia, Mięsaka Kaposi'ego, Stwardnienia Rozsianego i Chronicznej choroby ziarniniakowej. Interferony są obecnie w próbach klinicznych badających Brodawki pojawiające się w gardle (wywołane przez wirus Papilloma), wirusa HIV, Przewlekłej Białaczki Szpikowej, Chłonniaka Nieziarniczmego ( Non-Hodgkins Lymphoma) , Guza Okrężnicy, Guza Nerki, Raka Pęcherza, Czerniaka, Raka Podstawnokomórkowego i Wrzódu Wschodniego.

3. Ozon pobudza produkcję receptora Tumor Necrosis Factor powszechnie występującego w organizmie. TNF jest wyprodukowane przez ciało gdy guz narasta. Im większa jest masa guza tym więcej TNF organizm produkuje (do pewnego stopnia). Gdy guz zaczyna się przerzucać komórki rakowe są przerywane i zabierane przez krew i limfę. To sprawia że komórki rakowe rozprzestrzeniają się po organizmie. Jednak te samotne komórki rakowe mają małą szansę na rośnięcie ponieważ organizm produkuje receptor TNF który ma za zadanie hamować wzrost oryginalnego guza. Gdy guz jest usunięty operacyjnie poziomy TNF spadają dramatycznie i nowe guzy wychodzą z pozornie zdrowej tkanki. Stosowanie w takim przypadku ozonu zapobiegło by takiemu spadkowi TNF.

4. Ozon pobudza wydzielinę IL-2 ,która jest podstawą systemu odpornościowego.

5. Ozon zabija większość bakterii przy niskich stężeniach. Metabolizm większość bakterii jest przeciętnie w jednej siedemnastej tak wydajny jak nasz własny. Z tego powodu , najbardziej nie może sobie pozwolić na wytworzenie jednorazowych enzymów antyutleniacza zwanych catalase. Bardzo mało typów bakterii może żyć w środowisku opanowanym przez więcej niż dwu procentowy ozon.

6. Ozon jest bardzo skuteczny przy wszystkich typach grzybów, między innymi Drożdże Albicans, pleśnie.

7. Ozon walczy z wirusami na różne sposoby. Tak jak zostało to omówione wyżej , ale również ozon bezpośrednio ściga cząsteczki wirusowe. Część wirusa najwrażliwszego na utlenianie jest strukturą rozrodczą . Ozon atakuje właśnie tę strukturę, a bez niej wirus jest zasadniczo bezczynny. Komórki zostały zakażone przez ozon i już mają wrodzoną słabość do niego. Z powodu metabolicznego ciężaru zakażenia, komórki już nie mogą wytwarzać enzymów niezbędnych do porozumienia z ozonem.

8. Ozon jest środkiem antyneoplastycznym (zwalczającym nowotwór).

9. Ozon utlenia płytkę tętniczą. To oznacza , że ozon ma zdolność do spłycania zatorów w dużych oraz niewielkich naczyniach krwionośnych. To pozwala na lepsze natlenienie tkanki w niewydolnych organach.

10. Ozon zwiększa giętkość i elastyczność czerwonych krwinek. Kiedy spojrzymy pod mikroskopem na czerwoną krwinkę wygląda ona jak dysk. W kapilarach, gdzie krwinki czerwone nabierają w płucach i wypuszczają w tkankach tlen, dyski te przybierają kształt owalu albo parasola. To pomaga im przejść przez maleńkie naczynia i wymiana gazu staje się wydajniejsza. Wzrost giętkości krwinek czerwonych pozwalają aby poziomy tlenowe podnosiły się w ciągu dnia, nawet tydzień po zastosowaniu ozonu.

11. Ozon przyspiesza cykl kwasu cytrynowego. Również znany jako Cykl Krebsa albo TCA Cykl, który jest bardzo ważnym krokiem w procesie glikolizy węglowodanu na energię. Proces ten ma miejsce w mitochondriach komórki. Większa część z energii zmagazynowanej w glukozie (cukier) jest przerobiona w taki właśnie sposób.

12. Ozon czyni system antyutleniacza enzymu wydajniejszy.

13. Ozon degraduje produkty petrochemiczne. Te substancje chemiczne mają ogromne możliwości obciążające system odpornościowy . Substancje te również mogą powodować alergie i wpływać szkodliwie na zdrowie w perspektywie długoterminowej.

 

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS