Leczenie ran

Rany przewlekłe ciągle stanowią istotny problem społeczny i ekonomiczny. 

Z powodu ran przewlekłych cierpi około 2% populacji. Mianem ran przewlekłych określa się rany, których pomimo prawidłowego leczenia nie udaje się zagoić w ciągu 8 tygodni. W większości przypadków pacjenci z ranami przewlekłymi leczeni są nieskutecznie. Uciążliwe objawy towarzyszące i ewentualne powikłania występujące podczas gojenia się rany bywają przyczyną pogorszenia stanu psychicznego chorego i osłabienia motywacji do powrotu do zdrowia.

Holistyczne podejście w leczeniu ran powinno uwzględniać ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta, obszaru lokalizacji rany, łożyska rany, etapu gojenia i wreszcie symptomów towarzyszących. 

Każda rana przewlekła powinna być najpierw zdiagnozowana, a następnie powinno być zastosowane leczenie przyczynowe z miejscowym stosowaniem nowoczesnych opatrunków zgodnie ze strategią TIME. Koncepcja TIME polega na: usuwanie tkanek martwiczych, kontrola infekcji i zapalenia, utrzymywanie wilgotności rany, stymulacja naskórkowania.


Świadczę usługi w okolicy miast Rzeszowa i Ropczyc do 30 km z dojazdem do domu chorego.   

Porady i zakres planowanej terapii udzielam gratisowo.


HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS